Forest Bioengineering Solutions SA es constitueix l'any 2014 com empresa spin off del CTFC i inicia la seva activitat comercial el gener del 2015. FBS treballa per valoritzar la recerca del CTFC, transformant-la en productes i serveis orientats a mercat.

L'Institut Català de la Fusta (INCAFUST) té la finalitat de promoure el desenvolupament i el reconeixement de la fusta com a material i contribuir a la millora de la competitivitat, foment de la innovació i augment de la productivitat del sector de la fusta. L'INCAFUST, com a marca, forma part del grup corporatiu CTFC.

L'objectiu d'FBS és valoritzar el coneixement de l'empresa matriu i transferir-lo al mercat en forma de nous productes i/o serveis de qualitat lligats a l'expertesa dels equips tècnico-científics del CTFC, utilitzant una dinàmica de funcionament més propera amb el dia a dia de l'empresa.
FBS estructura la seva activitat en 5 línies principals:

Serveis de laboratori,
d'inspecció i diagnosi.

Serveis tecnològics
avançats en l'àmbit
de la fusta

Noves tecnologies
lligades al sector forestal:
software, apps.

Assessoraments
d'expertise vinculats
a l'activitat tècnico-
científica del CTFC

Desenvolupament de
nous productes / serveis /
metodologies
orientats a mercat

Desenvolupem projectes per a diferents clients:

Si vols estar al dia del sector forestal, i alhora coneixer l'actualitat tant de FBS com d'INCAFUST, pots seguir les nostres comptes a Twitter

@Forest_BS

@incafust_ctfc