SERVEIS
TECNOLÒGICS
AVANÇATS

EN L'AMBIT
DE LA FUSTAL'Institut Català de la Fusta (INCAFUST) du a terme els serveis d'assistència a les empreses pel que fa als serveis relacionats amb la fusta.

Forest Bioengineering Solutions SA es constitueix l'any 2014 com empresa spin off del CTFC i inicia la seva activitat comercial el gener del 2015. FBS treballa per valoritzar la recerca del CTFC, transformant-la en productes i serveis orientats a Mercat.

L’Institut Català de la Fusta (INCAFUST) té la finalitat de promoure el desenvolupament i el reconeixement de la fusta com a material i contribuir a la millora de la competitivitat, foment de la innovació i augment de la productivitat del sector de la fusta.

La missió de l’Institut és assistir a les empreses, entitats i institucions del sector per la via de la recerca, la prestació de serveis tecnològics, la transferència de tecnologia i de coneixements i la formació.
Les principals línies d’activitat de l’Institut són:
Recerca i desenvolupament en Tecnologia de la Fusta
Aquest programa es centra principalment en la caracterització i estudi de les propietats tecnològiques de la fusta, en el desenvolupament de nous productes i materials per optimitzar les seves propietats ambientals i tecnològiques i en la millora dels processos productius.
Recerca i desenvolupament en Construcció Arquitectònica
El programa es fonamenta en la innovació tecnològica en la construcció amb fusta, amb la finalitat d’impulsar i promoure l’ús de la fusta entre tots els agents involucrats en l’edificació: arquitectes, enginyers en l’edificació, constructors, industrials de la fusta, fusters i usuaris finals. Les principals línies d’actuació són el disseny estructural, la tecnologia de la construcció, la conservació, restauració i rehabilitació del patrimoni històric i el comportament del foc i la protecció contra incendis.
Serveis tecnològics avançats
L’INCAFUST ofereix serveis tecnològics utilitzant equips, tècniques i mètodes de treball innovadors, per donar una resposta eficaç a les necessitats concretes que plantegen les empreses i optimitzar la qualitat dels seus productes.
Suport a la innovació
L’institut ajuda a millorar la competitivitat i la productivitat de les empreses i contribuir a l’adequació d’aquestes als estàndards de qualitat exigits.
Contacta'ns:
info@incafust.cat
Oficina Central
Crta. Sant Llorenç, km 2 / 25280 Solsona
Tel. +34 973 48 17 52
42º 0' 40.744" N /1º 31' 8.904" ELaboratori
Parc Científic i Tecnològic Gardeny.
Edifici H2 - 25003 Lleida
Tel. +34 973 27 21 81 / Fax. +34 27 21 82
41º 36' 19.37" N /0º 36' 26.86" E


    Si vols estar al dia del sector forestal, i alhora coneixer l'actualitat tant de FBS com d'INCAFUST, pots seguir les nostres comptes a Twitter

    @Forest_BS

    @incafust