Valorització de la cartera de productes i-Tech del CTFC

Referències:

Servidors, visors i gestors de contingut. Geoweb.
Software / Sistemes de Suport a la Decisió (DSS)
Aplicacions per a mòbils
 • Guia d'Arbres i Arbredes Singulars del Solsonès
 • De la terra
 • Guia de masies sostenibles
 • Solsona audio
 • Solsonès Barroc
 • InSitu - Erillcastell
Valorització de la cartera IPR del CTFC
 • Perfil laminat de fusta encolada de pi negre (Pinus uncinata) per a fusteria d’interior i exterior i procediment de fabricació del mateix. (OEPM: patent Espanyola; en règim de co-titularitat; nº patent: 201431571; data de concessió: 04/11/2015). Ref: Projecte Europeu Interreg SUDOE WOODTECH (SOE3/P1/E595) (catàleg / making of)
 • Paviment d’interior multicapa de fusta de roure (Quercus faginea) amb suro expandit. Patent Portuguesa; en règim de co-titularitat; nº patent: 108043 S; data de concessió: 03/03/2015). Projecte Europeu Interreg SUDOE WOODTECH (SOE3/P1/E595) (catàleg / making of)
 • Marca de garantia de la qualitat de l’estella forestal. Marca pròpia
 • Registre d’una Taula i un Tamboret com a Dissenys Industrials
  Règim de Cotitularitat: CTFC-M Àngels Espar
  en el marc d’una prova pilot demostrativa amb fusta de pi roig provinent de boscos propietat de la Generalitat de Catalunya, situats a la comarca de l’Alt Urgell