Serveis

Serveis d’inspecció i auditoria a FÀBRICA per a la marca DIN Plus en la producció de pellet i d’altres biocombustibles agroforestals
FBS està acreditada i té el reconeixement de DIN CERTCO (TÜVRheinland) per a desenvolupar aquesta activitat
Serveis de LABORATORI per al control de qualitat de pellet i briquetes d’acord amb els estàndars del segell de qualitat DIN Plus
Serveis d’inspecció i auditoria de la qualitat d’estella forestal DBOSQ (marca del CTFC).