R+D+I

El Desenvolupament, la innovació tecnològica (IT) i la transferència de coneixement és el “motor” i l’activitat principal d’FBS, apropant la generació de coneixement a les necessitats i les millores tecnològiques de les empreses. Tenim actives les següents línies d’activitat:
Àmbit de la micologia i la tubericultura
Efecte de la gestió forestal i de les variables edafoclimàtiques en les comunitats fúngiques de sòls forestals i en la producció de bolets comestibles
Tesi doctoral finalitzada el 2017 a càrrec de Carles Castaño. Pla de Doctorands Industrials (DI-2014-AGAUR; amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya). 2015-2017. Col·laboració público-privada: UdL-FBS
Factors ecològics i de gestió que afecten a la producció tofonera
En curs. Doctorand industrial Daniel Oliach. Pla de Doctorands Industrials (DI-2015- AGAUR; amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya). 2016-2018. Col.laboració público-privada: UdL-FBS


Àmbit de la fusta
Tecnologia de la fusta, serveis de diagnosi i d’inspecció. Assajos i desenvolupament de nous productes a partir de la fusta i els seus derivats
Dr. Eduard Correal.
Solucions tecnològiques basades en panells derivats de la fusta
En curs. Programa doctorandos industriales 2015 MINECO. Marcel Vilches